logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Organy i osoby sprawujące funkcje w Gminnym Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o. o. 

Organem uprawnionym do reprezentacji Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Zarząd. 
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są upoważnieni:
 a) w przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy:
- dwóch członków Zarządu Spółki albo jeden z członków Zarządu Spółki łącznie z prokurentem,
b) w przypadku Zarządu jednoosobowego:
- członek Zarządu samodzielnie.
 
Skład Zarządu:
 1.  Wojciech Smoliński - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
  
  Organem Nadzoru Gminnego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. jest Rada Nadzorcza.
 
Skład Rady Nadzorczej:
  1. Piotr Laskowski
  2. Janusz Mańko
  3. Łukasz Wereszczyński
Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym w Spółce.
Wykonuje ona stały nadzór nad  działalnością Spółki. 
Jej ustawowe kompetencje obejmują badanie bilansu, rachunku zysków  i strat zarówno, co  do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu i wniosków Zarządu co do podziału zysków  i pokrycia strat, oraz składanie  Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tych badań.

 

Nazwa dokumentu: Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający: Gminne Przedsiębiostrwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Lewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Lewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data udostępnienia informacji: 2005-02-16 16:04:40
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-06 07:26:42

Wersja do wydruku...

corner   corner