logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

REFERENT DS. KADROWO-KSIĘGOWYCH

 1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl

 1. Wymagania formalne

 • wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2018 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 1202 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych,

 • wykształcenie co najmniej średnie umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność sądowa,

3. Wymagania dodatkowe:

 • znajomość Prawa Pracy,

 • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych,

 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,

 • znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN,

 • znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków,

 • znajomość obsługi programu PŁATNIK, bankowości elektronicznej,

 • biegła obsługa komputera i programów biurowych,

 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji własnej pracy,

 • skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

prowadzenie spraw z zakresu kadrowo-płacowych pracowników jednostki

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

(kserokopie, oryginały do wglądu),

 • dokument potwierdzający tożsamość (kopia),

 • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty

uczestnika naboru na wolne stanowisko "Referent ds. kadrowo-księgowych” w

Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8,

w terminie do 14 sierpnia 2018 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do

Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie

nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w

Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "Referent ds. kadrowo-księgowych
Skrócony opis: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "Referent ds. kadrowo-księgowych"
Podmiot udostępniający: Straż Miejska w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2018-08-01 12:04:24
Data udostępnienia informacji: 2018-08-01 12:04:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-01 12:09:14

Wersja do wydruku...

corner   corner