logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


KOMENDANT

STRAŻY MIEJSKIEJ W BOGATYNI

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STRAŻNIK MIEJSKI - APLIKANT

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Straż Miejska w Bogatyni, ul. Słowiańska 8, 59-920 Bogatynia

tel. 75 77 32 408

e-mail: strazmbogatynia@post.pl

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,

 • ukończone 21 lat,

 • korzystanie w pełni z praw publicznych,

 • wykształcenie co najmniej średnie,

 • nienaganna opinia,

 • pełna sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

 • niekaralność sądowa,

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • odporność na stres,

 • umiejętność analitycznego podejścia do problemów,

 • zdecydowanie i samodzielność w działaniu,

 • dyspozycyjność,

 • poczucie odpowiedzialności,

 • umiejętność i doświadczenie w pracy w grupie,

 • posiadanie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień,

 • zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi,                                   przełożonymi i współpracownikami.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 

5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy ze zdjęciem,

 • list motywacyjny,

 • kwestionariusz personalny kandydata,

 • zaświadczenie o niekaralności,

 • dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje

(kserokopie, oryginały do wglądu),

 • dokument potwierdzający tożsamość (kopia),

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dokumenty

uczestnika naboru na wolne stanowisko Strażnika Miejskiego” w

Sekretariacie Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8,

w terminie do 24 stycznia 2018 r. włącznie.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do

Komendy Straży Miejskiej w Bogatyni.

Oferty, które wpłyną do Straży Miejskiej po wyżej określonym terminie

nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w

Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Bogatynia http://gmina.bogatynia.sisco.info

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb

niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póź. zm.)

oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy "Strażnik Miejski - Aplikant"
Podmiot udostępniający: Straż Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Mirosław Nowak
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosław Nowak
Osoba, która wprowadzała dane: Jolanta Kropidłowska
Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 07:43:52
Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 07:43:52
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 07:51:01

Wersja do wydruku...

corner   corner