logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
minus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
   minus Status prawny
   minus Organizacja
   minus Przedmiot działalności i kompetencje
   minus Struktura organizacyjna
   minus Struktura własnościowa
   minus Majątek
   minus Załatwianie spraw
   minus Archiwa danych
   minus Aktualne oferty pracy
      minus Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych nieprzekraczający kwoty 30.000 euro
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


OGŁOSZENIE o konkursie ofert 
na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Działając na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2016, poz. 1638) p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni, ul. Wyczółkowskiego 15, 59-920 Bogatynia, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne, których wartość wyrażona w złotych nieprzekracza równowartość kwoty 30.000 euro liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do euro.

 

Ilość odwiedzin: 4696
Nazwa dokumentu: Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych nieprzekraczający kwoty 30.000 euro
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2017-07-18 22:16:56
Data udostępnienia informacji: 2017-07-18 22:16:56
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-18 22:20:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner