logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 roku Nr 5, poz. 46).

 

 • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej- znajduje się w sekretariacie żłobka.
 • Rejestr skarg i wniosków - znajduje się u dyrektora żłobka.
 • Rejestr kontroli zewnetrznych znajduje się u dyrektora żłobka.

Kancelaria żłobka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek - 7.00-16.00

wtorek-piątek - 7.00-15.00

 

Punkt kontaktowy Inspektora Ochrony Danych w żłobku :

https://www.bhpex.pl/giodo/punkt-kontaktowy-inspektora-ochrony-danych/

Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Integracyjnym Żłobku Publicznym nr 1 w Bogatyni, ul. Chopina 12, 59-920 Bogatynia.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, tel.: 68 411 40 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, c Rozporządzenia oraz udzielonej zgody osoby, której dane dotyczą lub jego opiekuna prawnego w celu realizacji zadań Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 7.  Osoba, której dane dotyczą ma prawo do dostępu do treści swoich danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych. Osoba ma prawo ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych w prawie prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych prawem danych osobowych, będzie brak możliwości zapisania dziecka do Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Ilość odwiedzin: 14299
Nazwa dokumentu: Załatwianie spraw
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny nr 1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Danelczyk-Litwicka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 11:54:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 12:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-02 10:10:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner