logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Jednostki budżetowe
   plus Szkoły
   plus Przedszkola
   plus Zespoły Szkolno-Przedszkolne
   plus Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bogatyni
   minus Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Tryb działania
      minus Załatwianie spraw
      minus Archiwa danych
      minus Ogłoszenia
      minus Strona internetowa
      minus Kontakt
      minus Majątek
      minus Plan zamówień publicznych
      minus Zamówienia publiczne
      plus Sprawozdawczość
      minus Zarządzenia
   minus Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Bogatyni
   plus Straż Miejska
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Integracyjny Żłobek Publiczny Nr 1 - Przedmiot działalności i kmpetencje

 

Cele i zadania Żłobka zostały określone w § 4 i 5 Statutu:

                                                                                § 4.  

Żłobek organizuje się w celu zapewnienia opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4 rok życia.

                                                                                § 5
 
Do zadań żłobka w szczególności należy:
1. Zapewnienie dziecku warunków bytowych zbliżonych, jak najbardziej do
warunków domowych.
2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej, wychowawczej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych,
uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka.
4. Zapewnienie dzieciom właściwych warunków higieniczno – sanitarnych.
5. Współdziałanie z rodzicami i opiekunami w zakresie opieki indywidualnej
dziecka.
6. Zapewnienie dziecku racjonalnego wyżywienia dostosowanego do wieku i diety
dziecka.
7. Zapewnienie dziecku właściwej pielęgnacji i umożliwienie zdobycia
podstawowych nawyków higieniczno - sanitarnych.

 

 

Ilość odwiedzin: 16349
Nazwa dokumentu: Przedmiot działalności i kompetencje
Podmiot udostępniający: Integracyjny Żłobek Publiczny Nr1
Osoba, która wytworzyła informację: Wiesława Drewniacka
Osoba, która odpowiada za treść: mgr Elżbieta Mikicińska
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Danelczyk-Litwicka
Data wytworzenia informacji: 2016-01-21 09:49:00
Data udostępnienia informacji: 2016-01-21 10:30:00
Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-25 13:21:49

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner