logo
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 20/10
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 19.03.2010r.


w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remonty kanalizacji deszczowej oraz remonty i wymianę urządzeń odwadniających


Na podstawie art. 19 ust. 2, w związku z art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 ze zm.) oraz § 20 ust. 1 pkt c „Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni” Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zarządza, co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:


1. Dominik Matelski - Przewodniczący
2. Daniel Fryc   - Z-ca Przewodniczącego
3. Michał Andrzejewski - Sekretarz Komisji
4. Teresa Morawska - Członek Komisji
5. Magdalena Szymków - Członek Komisji


§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Dziale II Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2 czerwca 2008 roku.

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z  dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

: Zarządzenie Nr 20/10
: Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 19.03.2010r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
: UMiG Bogatynia
: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień publicznych
: Józef Kosobucki - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
: Michał Andrzejewski
: 2010-03-19 13:21:11
: 2010-03-25 13:21:11
: 2010-03-25 13:23:39

...

corner   corner