logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LVIII/366/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 grudnia 2009 roku


w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy na okres 3-ech lat na dzierżawę działki rolnej będącej własnością Gminy Bogatynia z dotychczasowym dzierżawcą tj:

- Wiktorią Rataj

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
3. Szczegółowy wykaz nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LVIII/366/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LVIII/366/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Osoba, która wytworzyła informację: Ewelina Płowuszyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Ewelina Płowuszyńska
Data wytworzenia informacji: 2009-12-29 10:05:55
Data udostępnienia informacji: 2009-12-29 10:05:55
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-29 12:09:58

Wersja do wydruku...

corner   corner