logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

ZARZĄDZENIE   NR 152 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia
z dnia 11.12.2009r.
 
 
w sprawie: wyznaczenia pracowników do zwalczania pożarów i przeprowadzenia ewakuacji na wypadek różnych zagrożeń.
 
 
Na podstawie § 20 ust. 1 pkt c Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni oraz art.2071.37 § 1 ust. 3 pkt b Kodeksu Pracy
 
§ 1
 
Wyznaczam n.w. pracowników do zwalczania pożarów i przeprowadzenia ewakuacji na wypadek pożaru oraz innych zagrożeń w budynkach UMiG.
 
Budynek UMiG ul. Daszyńskiego 1  
 
1. Bogdanowicz Artur                             tel. wew. 121
2. Cuber Zbigniew                                                  138                               
3. Łyp Sławomir                                                      149
                                
Budynek UMiG ul. Daszyńskiego 13:   
 
  1. Kulawski Wojciech                           tel. wew. 134
  2. Stuliński Kamil                                                  134                        
  3. Bobójć Grażyna                                                120                 
 
Budynek UMiG ul. 1 Maja 29 
 
1. Wysocki Piotr                              tel. wew. 54 lub 55
2. Andrzejewski Michał                                   54 lub 55
3. Brożyna Czesław                                                    24    
 
Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie ul. Armii Czerwonej 15
                                  
1.Hryszkiewicz Grzegorz tel. zew. 075/ 77 32-512 wew. 1 lub 2
2. Puta – Świercz Sylwia                                    -//-
 
 
§ 2
 
Ewakuację należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego dla każdego budynku.
 
 
§3
 
Zobowiązuję w.w. pracowników do przekazywanie informacji o zmianie numerów telefonów
i miejsca pracy inspektorowi bhp. 
 
§ 4
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 152/09
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Bobójć
Osoba, która odpowiada za treść: Daniel Fryc
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-12-17 11:48:04
Data udostępnienia informacji: 2009-12-17 11:48:04
Data ostatniej aktualizacji: 2009-12-17 11:49:56

Wersja do wydruku...

corner   corner