logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LII/345/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 174 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zmienionej Uchwałą Nr XXX/259/2005 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 października 2005 roku, Uchwałą Nr XL/357/2006 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 26 października 2006 roku oraz Uchwałą Nr XV/109/2007 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 13 września 2007 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1 Ustala się stawkę dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni w wysokości 3,30 złotych do 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych zarządzanych przez zakład budżetowy oraz w wysokości 0,63 zł do 1m2 pozostałej zarządzanej przez zakład powierzchni nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogatynia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LII/345/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LII/345/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/156/04 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie us
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 10:31:42
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 10:31:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 10:34:13

Wersja do wydruku...

corner   corner