logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LII/341/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie zamiany nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. - Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1

Wyraża się zgodę na zamianę :
1) lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Kasztanowej nr 57 w Opolnie - Zdroju wraz z udziałem wynoszącym 4.100/10.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki o nr ewid. 170/1 AM 1 obr. Opolno Zdrój o powierzchni 174m2, 170/2 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 394m2 oraz działki o nr ewid. 170/3 AM 1, obr. Opolno Zdrój o powierzchni 969m 2, stanowiącej własność Gminy Bogatynia
w zamian za :
2) lokal mieszkalny nr 21, położony w Bogatyni przy ul. Moniuszki 2”c” wraz z udziałem wynoszącym 200/10.000 w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego do dnia 14.09.2094 roku działki gruntu pod budynkiem o nr ewid. 48/3 AM 16 obr. II o pow. 1.316m2
oraz
lokal mieszkalny nr 2, położony w Bogatyni przy ul. Kościuszki 126 wraz z udziałem wynoszącym 35/100 w częściach wspólnych budynku i we współużytkowaniu działki nr ewid. 125 AM 20, obr. II o pow. 674m2, stanowiące własność PGE KWB Turów S.A. w Bogatyni.


§ 2

Zamiana nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Lokale mieszkalne przejmowane przez Gminę Bogatynia przeznaczone zostaną na realizację zadań własnych gminy.


§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 


 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LI/341/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LI/341/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 09:45:36
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 09:45:36
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 09:54:03

Wersja do wydruku...

corner   corner