logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LII/340/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 października 2009 roku


w sprawie zamiany nieruchomości


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit “ a “ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 r. - Dz. U. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.),
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Przeznacza się do zamiany prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bogatynia położonej w Bogatyni -działka gruntu o nr ewid.:
- 165/2 AM 16 obr. II o pow. 13 m2,
w zamian za nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym do dnia 5.12.2089 r. Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego Global-Tur Sp. z o.o. - działka gruntu o nr ewid.:
- 6/43 AM 15 obr. II o pow. 843 m2.

§ 2

Przeniesienie praw na ww. nieruchomości nastąpi na zasadach i warunkach określonych przepisami prawa.

§ 3

Nieruchomość przejmowana przez Gminę Bogatynia przeznaczona zostanie na realizację zadań własnych Gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LII/340/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LII/340/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie zamiany nieruchomości
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-11-03 09:36:05
Data udostępnienia informacji: 2009-11-03 09:36:05
Data ostatniej aktualizacji: 2009-11-03 10:08:49

Wersja do wydruku...

corner   corner