logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr LI/338/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 30 września 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. z 2007 roku Dz. U. Nr 14, poz. 89 ze zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1

Wyraża się zgodę na przekazanie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Bogatyni w nieodpłatne użytkowanie na czas nieoznaczony nieruchomości zabudowanych będących własnością Gminy Bogatynia, zgodnie z wykazem nieruchomości zabudowanych stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LI/338/09
Skrócony opis: Uchwała Nr LI/338/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 września 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości zabudowanych
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 15:52:50
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 15:52:50
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 15:56:15

Wersja do wydruku...

corner   corner