logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej

Krótki opis procedury załatwiania sprawy:
Gmina jako właściciel lokali mieszkalnych wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych uczestniczy do wysokości swoich udziałów w wydatkach związanych z przeprowadzanymi przez te wspólnoty remontami.
Podstawą do uregulowania przez gminę tych płatności jest uchwalony przez wspólnoty mieszkaniowe plan remontów
oraz zabezpieczenie w budżecie gminy w danym roku kalendarzowym środków finansowych na te zadania. O pokrycie
tych wydatków może ubiegać się zarządca budynku lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej składając w tej sprawie wniosek do 15 września każdego roku kalendarzowego.
 
Niezbędny formularz – karta usług
 
Wymagane dokumenty:
  • uchwała właścicieli o planowanych remontach na dany rok kalendarzowy
  • faktura VAT wraz z niżej wymienionymi dokumentami:
        - protokół odbioru końcowego, 
        - umowa na wykonie prac,
        - kosztorys powykonawczy.

Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.

Opłaty: nie dotyczy
 
Termin załatwienia sprawy: do 14 dni
 
Forma załatwienia sprawy: przelew (zapłata za wystawioną fakturę na podany w fakturze rachunek bankowy)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
- osobiście:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pokój Nr 3 (parter)
lub
- drogą pocztową :
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1,
59 - 920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście - Wydział Polityki Społecznej  i Świadczeń ulica Daszyńskiego 13 , pokój nr 11 ( II piętro)
lub drogą pocztową na wskazany przez wspólnotę mieszkaniową lub zarządcę budynku adres.
 
Sprawę prowadzi/ informacji udziela :
Chendoszko Elżbieta - Inspektor ds. wspólnot mieszkaniowych,
ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 11 (II piętro)
tel.075 773 95 89 wew. 133
     075 773 21 48 
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tj.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz.903 ze zmianami),
- Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 ze zmianami).
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-30 11:28:07
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 12:22:07
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 12:22:12

Wersja do wydruku...

corner   corner