logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy: 
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Opis procedury:
Pracodawca zgłasza w urzędzie fakt zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem niezwłocznie po podpisaniu z nim umowy. Po ukończeniu przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy
i zdaniu przez ucznia egzaminu, pracodawca składa wniosek o dofinansowanie wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia
do wykonywania określonej pracy i zdania przez niego egzaminu.
Ppracownik wydziału sporządza wniosek o dotację i przesyła go do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Po otrzymaniu środków finansowych z Kuratorium Oświaty Burmistrz wydaje decyzję o przyznaniu dofinansowania, w ślad za którą na konto pracodawcy przekazywana jest dotacja.

Niezbędny formularz: karta usług (RES-VII/1/1, RES-VII/2/1)

Wymagane dokumenty:

 • potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia:
     -  potwierdzająca posiadanie wymaganych kwalifikacji przez osobę prowadzącą kształcenie,
     -  umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
     -  dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu i zdanie właściwego  
        egzaminu,
     -  świadectwa ukończenia szkoły,
 • aktualny odpis (wypis) lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez burmistrza lub Krajowego Rejestru Sądowego.
  Potwierdzenia za zgodność z oryginałem może dokonać pracodawca lub gmina po okazaniu oryginału dokumentu.
   
Wysokość opłat: bez opłat

Termin załatwienia sprawy:  do 30 dni od otrzymania środków finansowych z Kuratorium Oświaty.
 
Forma załatwienia sprawy:
decyzja, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Jeleniej Górze
za pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
 
Miejsce złożenia dokumentów /zgłoszenia sprawy:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1, pok. nr 3
 
Miejsce odebrania dokumentów:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. 1 Maja 29, pok. nr 10-11
tel. 075 773 96 04,
tel./fax 075 773 24 82
 
Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Hanna Wojciechowska, Inspektor ds. edukacji
tel. 075 773 96 04
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych
i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 ze zm.).
 

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Iżycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-30 08:34:41
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 08:34:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 08:52:44

Wersja do wydruku...

corner   corner