logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zakres zadań wydziału:

 • koordynacja funkcjonowania placówek oświatowych na terenie miasta i gminy Bogatynia – przedszkola,
  szkoły   podstawowe, gimnazja i Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych,
 • nadzór nad realizacją obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat,
 • przygotowanie oraz przeprowadzanie egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego,
 • zlecanie organizacjom pozarządowym realizacji zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
  poza miejscem  zamieszkania,
 • weryfikacja arkuszy organizacyjnych podległych jednostek,
 • organizacja pracy grupy projektowej „Integracyjna Praca Szkół” związku miast „Mały Trójkąt”,
 • współpraca ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników jednostek oświatowych,
 • prowadzenie spraw związanych z refundacją wynagrodzeń pracowników młodocianych,
 • współpraca z instytucjami kultury na terenie miasta i gminy w zakresie realizacji kierunków upowszechniania
  kultury oraz udział w przygotowywaniu uroczystości kulturalnych,
 • realizacja gminnego programu rozwoju kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki oraz udziałw przygotowywaniu imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,
 • zlecanie zadań i udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizacje zadań 
  z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 • nabór wniosków o przyznanie:
       -  dotacji klubom sportowym mającym siedzibę na terenie gminy Bogatynia, prowadzącym działalność 
           w zakresie  sportu kwalifikowanego,
       -  stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

 

Nazwa dokumentu: Zakres zadań wydziału
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Izycka-Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Izycka-Kuś
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-30 08:11:41
Data udostępnienia informacji: 2009-07-30 08:32:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-30 08:32:28

Wersja do wydruku...

corner   corner