logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zamiana lokalu mieszkalnego z „urzędu”

Krótki opis procedury załatwienia sprawy:
Najemca lokalu komunalnego może ubiegać się o zamianę obecnie zajmowanego lokalu na mniejszy lub większy
z mieszkaniowego zasobu gminy, składając wniosek w tej sprawie.
 
Niezbędny formularz: karta usług
formularz wniosku – druk do pobrania w urzędzie: 
         - Biuro Obsługi Interesanta Bogatynia ul. Daszyńskiego 1, pokój nr 3 /parter/
         - Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 /I piętro/
 
Wymagane dokumenty:
  • zaświadczenia i oświadczenia dokumentujące wysokość uzyskanych dochodów z ostatnich trzech  miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
Dochód powinien obejmować wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe.
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku
z tytułu urodzenie dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku
mieszkaniowego
Wszystkie wymagane dokumenty winny być przedłożone w oryginale.
 
Opłaty: brak
 
Termin załatwienia sprawy: I kwartał
 
Forma załatwienia sprawy: pisemna
 
Miejsce złożenia dokumentów:
osobiście: Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
lub drogą pocztową Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 59-920 Bogatynia
 
Miejsce odebrania dokumentów:
osobiście: Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych  ul. Daszyńskiego 13, pokój nr 8 (I piętro)
lub drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na wskazany przez wnioskodawcę adres
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Anna Górska – inspektor do spraw mieszkaniowych
Irena Kucharska – inspektor do spraw mieszkaniowych
ul. Daszyńskiego 13 I piętro, pokój nr 8
tel. 75 773 95 89 wew. 140
fax. 75 773 21 48
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia  21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu  
  cywilnego   (tj. Dz. U. z 2005r., Nr 31, poz. 266 ze zmianami),
- Uchwała Nr V / 44 / 03 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia  4 marca 2003 roku, w sprawie  zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bogatynia.
 
 

 

Nazwa dokumentu: Zamiana lokalu mieszkalnego z „urzędu”:
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Szczepkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-29 13:38:02
Data udostępnienia informacji: 2009-07-29 13:47:02
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-29 13:47:31

Wersja do wydruku...

corner   corner