logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC

Opis procedury załatwienia sprawy :
Osoba zainteresowana uzyskaniem zaświadczenia bądź kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej  USC  musi złożyć wniosek z podaniem  celu w jakim jest wybierany dokument.
 
Niezbędny formularz: - karta usług
 
Wymagane dokumenty:
do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość
 
Opłata skarbowa:
odpowiednio:
  • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz,
  • zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł,
  • pozostałe zaświadczenie- 26,00 zł ( np. zaświadczenie o złożeniu dokumentów do zawarcia małżeństwa, potwierdzenie zaproszenia lub telegramu),
  • potwierdzenie kserokopii dokumentu od każdej strony- 5,00 zł.
Płatne w kasie urzędu bądź na bankowy rachunek urzędu  97 8392 0004 3900 2059 2000 0030
 
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
Forma załatwienia sprawy : zaświadczenie lub kserokopia dokumentu
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1parter, pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Miejsce odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1parter, pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
Iwona Radziechowska – podinspektor ds. USC
parter,  pokój nr 6, tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 września 1986r. prawo o aktach stanu cywilnego ( tj. Dz. U.  z  2004r. Nr 161, poz. 1688 z późn. zm.),
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania
i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz.U. Nr 136, poz. 884
z późn. zm.).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Wydanie zaświadczenia lub potwierdzonej kserokopii dokumentu z bazy archiwalnej USC
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-27 11:11:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-27 11:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-27 11:15:42

Wersja do wydruku...

corner   corner