logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Opis procedury załatwienia sprawy :
Akt stanu cywilnego nie zawierający wszystkich danych, które powinny być w nim zamieszczone, podlega uzupełnieniu
z wyłączeniem aktów sporządzonych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu – powyższą decyzję wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca sporządzenia aktu , który podlega uzupełnieniu.
 
Niezbędny formularz: - karta usług
 
Wymagane dokumenty:
do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz wcześniej sporządzone akty stanu cywilnego,   odpowiednio, np.
  • akt urodzenia dziecka- na podstawie aktu urodzenia jego rodziców,
  • akt małżeństwa – na podstawie aktów urodzenia nupturientów,
  • akt zgonu – na podstawie aktu urodzenia lub małżeństwa osoby zmarłej.
Dowodami w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego mogą być też zeznania świadków lub inne dokumenty, mające moc dokumentu urzędowego.
 
Opłata skarbowa: 39,00 zł
płatne w kasie urzędu bądź na bankowy rachunek urzędu 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030
 
Termin załatwienia sprawy: niezwłocznie
 
Forma załatwienia sprawy :  decyzja,
od której stronie służy odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
 
Miejsce złożenia i odebrania dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1 parter, pok. 6
tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
Iwona Radziechowska – podinspektor ds. USC
parter,  pokój. nr 6, tel. 075 773 21 10 w. 124
 
Podstawa prawna:
Ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 161,  poz.1688  z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-24 12:59:38
Data udostępnienia informacji: 2009-07-24 12:59:38
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-24 13:03:51

Wersja do wydruku...

corner   corner