logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVII/323/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 26 czerwca 2009 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Działoszynie.

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z § 1 ust. 4 ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLV/335/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Działoszynie § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1 Nadaje się Publicznej Szkole Podstawowej z siedzibą w Działoszynie imię św. Jadwigi Śląskiej.”


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 15 października 2009 roku

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

 


 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVII/323/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVII/323/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/335/2002 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie nadania
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Iżycka- Kuś
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-07-22 11:35:35
Data udostępnienia informacji: 2009-07-22 11:35:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-22 11:39:17

Wersja do wydruku...

corner   corner