logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 

Opis procedury załatwienia sprawy:
Osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.
Z wnioskiem o przekształcenie mogą wystąpić również:
1)  
osoby fizyczne i prawne będące współwłaścicielami lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej
      obejmuje prawo użytkowania wieczystego,

2)  s
półdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży.
Jeżeli nieruchomość oddana jest we współużytkowanie wniosek o przekształcenie takiej nieruchomości winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści.
 
Termin składania wniosków do dnia 31 grudnia 2012r.
 
Na wniosek użytkownika wieczystego opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, można rozłożyć na raty na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. (Wierzytelność z tytułu opłaty za przekształcenie podlega zabezpieczeniu hipoteką przymusową).
 
Osoby fizyczne, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze roku poprzedzającego rok, złożenia wniosku o przekształcenie, mogą wystąpić z wnioskiem o udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie, jeżeli nieruchomość jest zabudowana na cele mieszkaniowe albo przeznaczona pod tego rodzaju zabudowę.
 
Po weryfikacji dokumentów zostaje zlecone opracowanie operatu szacunkowego wyceny prawa użytkowania wieczystego
i prawa własności gruntu Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wydaje decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
 
Niezbędny formularz: karta usług
 
Wymagane dokumenty:
- aktualny odpis z Księgi Wieczystej,
- odpis decyzji administracyjnej ustanawiającej prawo użytkowania wieczystego lub wypis  umowy notarialnej
- dowód uiszczenia wpłaty
 
Opłaty: 10,00 zł opłata skarbowa oraz 366,00 zł zaliczka na poczet opracowania operatu szacunkowego
 
Wysokość opłaty za sprzedaż użytkowania wieczystego na własność określa rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na rachunek bankowy gminy nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem decyzji
 
Termin załatwienia sprawy: 4 miesięce
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna,
od której stronie służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter, pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1, II piętro , pokój nr 25 b
lub za pośrednictwem poczty
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Sławomir Łyp- główny specjalista ds. gospodarki gruntami
tel. 075 77 33 050 wew.149
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005r. Nr 175, poz. 1459 z późn.zm.).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-05 09:20:21
Data udostępnienia informacji: 2009-06-05 09:24:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-08 15:28:31

Wersja do wydruku...

corner   corner