logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu

 Opis procedury załatwienia sprawy:
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia ( sprzedaż lokali na własność lub oddania gruntu w użytkowanie wieczyste) poprzez:
-wywieszanie wykazów na tablicy ogłoszeń przy urzędzie ( ul.Daszyńskiego 1)
- umieszczenie informacji na stronach internetowych urzędu WWW…….,                                              
- ogłoszenie w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości.
Po upływie  6 tygodni od dnia wywieszenia ogłoszenia wykazów nieruchomości ogłaszany jest przetarg.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń przy siedzibie urzędu, zamieszczenie na stronach internetowych urzędu i opublikowanie w prasie.
W przetargu mogą brać udział osoby prawne i fizyczne pod warunkiem wpłacenia wadium  w wysokości i terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
Osoba ustalona w wyniku przetargu, jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest  do uiszczenia opłaty za nabywaną nieruchomość przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu.
 
Niezbędny formularz: brak   
 
Wymagane dokumenty:
- oferta (w przypadku przetargu pisemnego),
-
dowód uiszczenia opłaty wadium
 
Opłaty:
Wadium ustalane jest  każdorazowo dla danej nieruchomości, informacja o jego wysokości umieszczana jest
w ogłoszeniu o przetargu .
Opłatę wnosi się w kasie  lub na bankowy rachunek urzędu nr 16 8392 0004 3900 2059 2000 0130      
 
Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca
 
Forma załatwienia sprawy: protokół, akt notarialny
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
-protokół uzgodnień –Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu II piętro, pok.25
-akt notarialny -Kancelaria Notarialna w Bogatyni przy ul.Daszyńskiego 19/3
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Maria Aszyjczyk - Inspektor ds. rolnictwa i gospodarki nieruchomościami komunalnymi,  tel. 075 77 33 050 wew. 114
Krystyna Piasecka  – Inspektor ds. nieruchomościami komunalnymi  
tel. 075 77 33 050 wew. 114
Małgorzata Król - Główny specjalista ds. nieruchomościami komunalnymi
tel. 075 77 33 050 wew.149
Sławomir Łyp - Główny specjalista ds. gospodarki gruntami  tel. 075 77 33 050 wew.149
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603
   z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 z późn.zm),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071
   z późn.zm),
- Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.01.142.1591 z późn.zm),
- Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz.U.2000, Dz.U. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
   oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207, poz. 2108).
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Sprzedaż lokali mieszkalnych lub użytkowych oraz nieruchomości niezabudowanych w drodze przetargu
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-05 09:10:09
Data udostępnienia informacji: 2009-06-05 09:20:09
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-05 11:52:35

Wersja do wydruku...

corner   corner