logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek o zmianę zezwolenia.
Podjęcie decyzji w sprawie zmiany dotychczasowego zezwolenia na linie komunikacyjne o długości
do 100 km, w szczególności w zakresie zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania, zmiany godzin odjazdów z poszczególnych przystanków jest poprzedzone analizą sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywaną przez
Polską Izbę Gospodarczą Transportu Samochodowego i Spedycji w Warszawie.
 
Niezbędny formularz: karta usług 
 
Wymagane dokumenty:
- kserokopia licencji (oryginał do wglądu),
- informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
- proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych,
  linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę
  pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy,
- schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
- potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego
  z ich właścicielami lub zarządzającymi,
- zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
  na przystankach,
- cennik biletów,
- wykaz pojazdów z określeniem ich liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać
   przewozy,
- dowód uiszczenia opłaty.
 
Opłaty:
Opłata administracyjna: 
- za zmianę zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia
- za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5%
  jak za wydanie zezwolenia
 
Opłatę wnosi się w kasie urzędu lub na bankowy rachunek  urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem zezwolenia z wypisem.
 
Termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy
 
Forma załatwienia sprawy: decyzja administracyjna,
od której stronie służy wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
 II piętro, pokój 25c.
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wewn.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym  (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125,
  poz. 874 z późn.zm.),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat   
  za czynności administracyjne związane   z   wykonywaniem  przewozu drogowego oraz za
  egzaminowanie i  wydawanie certyfikatu  kompetencji zawodowych   (Dz. U.   z  2007r.  Nr 235,
  poz.1726),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz.U.
  z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.).
 
 Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 

Nazwa dokumentu: Zmiana zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 14:40:35
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 14:43:35
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 14:51:08

Wersja do wydruku...

corner   corner