logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy;
Zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Opis procedury załatwienia sprawy:
Przedsiębiorca składa wniosek    o wydanie zezwolenia, które wydaje się na czas nie dłuższy niż 5 lat.
Do zezwolenia wydaje się wypis lub wypisy z zezwoleń każdy z pojazdów podanych we wniosku.
 
Niezbędny formularz-karta usług   
 
Wymagane dokumenty:
 • kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego osób (oryginał do wglądu),
 • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu,
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości miedzy przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy, 
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego  z właścicielami lub zarządzającymi,
 • dowód uiszczenia opłaty.
 
Opłaty: opłata administracyjna za wydanie zezwolenia :
 •  do 1 roku – 50,00 zł
 •  do 2 lat – 75,00 zł
 •  do 3 lat – 100,00 zł
 •  do 4 lat – 125,00 zł
 •  do 5 lat – 150,00
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia   
pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.
Za wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia,  jeżeli zgłoszenie każdego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia pobiera się  opłatę w wysokości 11% jak za wydanie zezwolenia.
 
Opłatę wnosi się w kasie  urzędu lub na bankowy rachunek urzędnu nr  97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem zezwolenia z wypisem.
 
Termin załatwienia sprawy: do 1 miesiąca
 
Forma załatwienia sprawy:  pisemna (zezwolenie wraz z wnioskowaną liczbą wypisów)
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów: osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1 II piętro, pokój 25c
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.075 77 33 050 wew.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071
  z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
 
Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.00 – 15.00
 
 

Nazwa dokumentu: Likwidacja licencji na transport drogowy taksówką
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Pedrak
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 14:13:33
Data udostępnienia informacji: 2009-07-28 14:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-28 14:45:20

Wersja do wydruku...

corner   corner