logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 Opis procedury załatwienia sprawy
W razie utraty licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przedsiębiorca może zwrócić się o wydanie wtórnika.
 
Niezbędny formularz:karta usług   
 
Wymagane dokumenty:
-oświadczenie o zwrocie dokumentu w przypadku odnalezienia,
-dokument potwierdzający fakt utraty licencji,
-dowód uiszczenia opłaty.
 
Opłaty:
Opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji:
- w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy – 10 % opłaty
 stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty za udzielenie licencji,
- w innych przypadkach w wysokości 25% najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do
 obliczenia za udzielenie licencji.
 
Opłatę wnosi się w kasie lub na rachunek bankowy urzędu nr 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030 przed wydaniem licencji
 
Termin załatwienia sprawy:do 14 dni
 
Forma załatwienia sprawy:licencja
 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Daszyńskiego 1
parter pokój 3
 
Miejsce odbioru dokumentów:
osobiście w Wydziale Gospodarki Gruntami i Handlu, ul.Daszyńskiego 1
II piętro, pokój 25c .
 
Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Ewa Jermak- specjalista ds. obrotu nieruchomości i transportu
tel.(075) 77 33 050 wewn.114
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. Nr 125,
  poz. 874 z późn. zm.)/
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z
  2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635 z późn.zm.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa dokumentu: Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Pędrak
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 14:10:21
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 14:11:21
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 14:13:03

Wersja do wydruku...

corner   corner