logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

Lista spraw:
1.  Potwierdzenie prawa świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej
2.  Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty przez Burmistrza zaległych należności czynszowych

3.  Pokrywanie przez gminę kosztów zarządu nieruchomością wspólną

4.  Pokrywanie przez gminę wydatków przeznaczonych na remonty nieruchomości wspólnej
5.   Dodatki mieszkaniowe
6.  Przydział lokalu samodzielnego z mieszkaniowego zasobu gminy

7.   
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy
8.   
Przydział lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy z innych przyczyn
9.  Zamiana lokalu mieszkalnego pomiędzy stronami

10. 
Zamiana lokalu mieszkalnego z „urzędu”
11. 
Podnajem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy
12. 
Wstąpienie w stosunek najmu komunalnego lokalu mieszkalnego po zmarłym najemcy
13. Pozostawienie osoby lub rodziny w lokalu komunalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcę
      i skierowanie do zawarcia umowy najmu zajmowanego mieszkania ( tzw. usankcjonowanie)

14. 
Zaświadczenia w sprawach mieszkaniowych.
 
 

Nazwa dokumentu: Lista spraw
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Szczepkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Anetta Bednarek
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-03 13:16:00
Data udostępnienia informacji: 2009-06-03 13:16:03
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-03 13:25:40

Wersja do wydruku...

corner   corner