logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLVI/301/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 maja 2008 roku


w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „c” oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. art. 82 ust. 1 pkt 2; 83 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2005 roku Dz .U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 19.000.000,00 zł (słownie złotych: dziewiętnaście milionów) na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie gminy na 2009 rok.

§ 2

Spłata zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami pokryta zostanie z nadwyżki zaplanowanych w budżecie Gminy i Miasta dochodów nad planowanymi obligatoryjnie wydatkami budżetu gminy w latach 2010-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza do uzgodnień warunków udzielenia i spłaty kredytu.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2009-06-01 14:36:56 - Załącznik nr 1 (25.97 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLVI/301/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLVI/301/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 maja 2009 roku w sprawie zaciagnięcia kredytu długoterminowego
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Krukowska
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-06-01 14:24:45
Data udostępnienia informacji: 2009-06-01 14:24:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-01 14:38:47

Wersja do wydruku...

corner   corner