logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa  sprawy:
Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

Opis procedury załatwienia sprawy :
Wymagany wiek: mężczyzna 18 lat, kobieta 18 lat (po ukończeniu 16 roku życia kobieta może uzyskać zgodę sądu opiekuńczego na zawarcie małżeństwa przed uzyskaniem pełnoletniości)
W przypadku, gdy cudzoziemiec nie włada biegle językiem polskim, czynności prawnych dokonuje się w obecności tłumacza przysięgłego.
 
Wymagane dokumenty:
należy przedstawić odpowiednio w sytuacji gdy:
       - w przypadku panny i kawalera:
                      •odpisy skrócone aktów urodzeń*,
                      •do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków,
       - w przypadków osób rozwiedzionych:
                      •odpisy skrócone aktów urodzeń*,
                      •odpisy skrócone aktów małżeństw z adnotacją o rozwodzie*,
                      •do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków,
       - w przypadku wdowców:
                      • odpisy skrócone aktów urodzeń*,
                      • odpisy skrócone aktów zgonu współmałżonków*,
                      • do wglądu: dokumenty stwierdzające tożsamość przyszłych małżonków,
       - w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:
                      • odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
                      • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa wydane przez właściwy organ w kraju      
                        cudzoziemca,  lub przedstawicielstwo dyplomatyczne, albo postanowienie sądu rejonowego zwalniające od   
                        obowiązku przedłożenia zaświadczenia o zdolności prawnej,
                     • do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca.

* nie należy przedstawiać żądanego dokumentu w przypadku, gdy akt stanu cywilnego sporządzony jest w tut. USC.
 
Opłata skarbowa: 84,00 zł
płatne w kasie urzędu bądź na bankowy rachunek urzędu   97 8392 0004 3900 2059 2000 0030

Termin załatwienia sprawy: miesiąc od zgłoszenia  
ustawowy termin (miesięczny) wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.

Forma załatwienia sprawy :  3 odpisy aktu małżeństwa /zwolnione od opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1: pok. 6;
tel.: 075 77 32 110 w. 124

Miejsce złożenia  odebrania:
Urząd Stanu Cywilnego, ul. Daszyńskiego 1: pok. 6;
 tel.: 075 773 21 10 w. 124

Sprawę prowadzi / informacji udziela:
Joanna Wietrzykowska – Kierownik USC
Maria Machulak  - Z-ca Kierownika USC
parter,  pokój. nr 6,
tel. 075 773 21 10 w. 124

Podstawa prawna:
- Ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy 
- Ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 161, późn. zm.)
- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o zmianie ustawy – kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.
   Nr  220, poz. 1431)

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek  8.00 – 18.00
wtorek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek  7.00 – 15.00

 

Nazwa dokumentu: Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC
Podmiot udostępniający: UMiG w Bogatyni
Osoba, która wytworzyła informację: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Wietrzykowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anetta Bednarek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 10:21:43
Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 11:41:32
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-16 12:46:21

Wersja do wydruku...

corner   corner