logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLV/295/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 28 kwietnia 2009 roku

w sprawie nadania nazwy ulicy

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku Dz. U Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Nadaje się nazwę ulicy – Aleja Solidarności – drodze klasy G 1/2 od ulicy Zgorzeleckiej do ulicy Pocztowej położonej w następującej lokalizacji: obręb II Bogatynia. AM 1 dz. nr: 6/32, 227/5, AM 9 dz. nr: 8/1, 7/1, 6/8, 10/2, 12/5, 12/8, 12/10, 13/2, 19/2, 15/2, 16/2, 17/2, AM 11 dz. nr: 9/2, 10/2, 14/2, AM 7 dz. nr: 2/1, 3/1, 227/6, AM 6 dz. nr: 2/2, 3/2, 4/10, 6/2, 8/14, 8/18, 8/16, 10/2, AM 14 dz. nr: 21/4, 23/2, 26/34, 26/32, 27/38.

§ 2

Położenie ulicy przedstawia załącznik mapowy będący integracyjną częścią niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLV/295/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLV/295/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 kwietnia 2009 roku w sprawie nadania nazwy ulicy
Osoba, która wytworzyła informację: Artur Bohdanowicz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-05-04 13:13:17
Data udostępnienia informacji: 2009-05-04 13:13:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-04 13:16:19

Wersja do wydruku...

corner   corner