logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIII/280/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 marca 2009 rok


w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009”.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji „Gminny program przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIII/280/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIII/280/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2009
Osoba, która wytworzyła informację: Lycuna Pędrak/ Sylwia Puta - Świercz
Osoba, która odpowiada za treść: Paweł Szczotka
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24 11:45:30
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 11:45:30
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 11:49:09

Wersja do wydruku...

corner   corner