logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLIII/277/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 marca 2009 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 44 a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 roku Nr 14 poz. 89 ze zmianami) oraz z § 2 i § 9 pkt 1 ppkt a Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, składu komisji konkursowej oraz ramowego regulaminu przeprowadzania konkursu (Dz. U. z 1998 roku Nr 115 poz.749 ze zmianami).
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Uzupełnia się skład osobowy komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni o następujące osoby, reprezentujące podmiot, który utworzył zakład:

1. Bogusława Witkowska
2. Tadeusz Okorski
3. Jerzy Wojciechowski

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLIII/277/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLIII/277/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/218/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie powołan
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-24 11:10:42
Data udostępnienia informacji: 2009-03-24 11:10:42
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 11:14:12

Wersja do wydruku...

corner   corner