logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XLII/276/09
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 4 marca 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki gruntu o nr ewid. 837/325 A.M. 4, obr. Zatonie o pow. 30 m2 stanowiący własność Gminy Bogatynia, zabudowany kioskiem „RUCH” na okres 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą „RUCH” S.A. Warszawa ul. Wronia 23 Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze Komórka Sieci Sprzedaży Marketingu 58 - 500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 84 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług.

2. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Załączniki do pobrania: 2009-03-12 12:35:44 - załącznik nr 1 do uchwały (22.12 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XLII/276/09
Skrócony opis: Uchwała Nr XLII/276/09 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 4 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-03-12 12:31:17
Data udostępnienia informacji: 2009-03-12 12:31:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-12 12:36:07

Wersja do wydruku...

corner   corner