logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Nazwa sprawy:
Wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu

Opis procedury:
Aby uzyskać zezwolenie  na lokalizację/przebudowę zjazdu należy wypełnić wniosek, dołączyć  dokumenty i postępować zgodnie z n/w wymaganiami.
        
Niezbędny formularz:  wniosek IPR –III /2 /3

Wymagane dokumenty:
a) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (kopia aktu notarialnego),
b) projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia do drogi,
c) kopia mapy zasadniczej ( sytuacyjno-wysokościowej) dla danego terenu w skali 1:500, zawierająca informację o sposobie zagospodarowania działek sąsiednich,
d) kopia wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego dla wnioskowanej działki, który jest wydawany w UMiG w Bogatyni w Biurze Zagospodarowania Przestrzennego wg oddzielnej procedury,
e) dowód wniesienia opłaty skarbowej ( nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego).

Opłaty:
Wysokość opłaty za wydanie decyzji na lokalizację/przebudowę zjazdu wynosi 82zł, którą należy uiścić w kasie urzędu w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 lub na bankowy rachunek urzędu 97 8392 0004 3900 2059 2000 0030,
Nie podlega opłacie skarbowej zezwolenie w sprawach budownictwa mieszkalnego.

Termin załatwienia sprawy:
do 1 miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

Forma załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji, od której służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej Górze w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:
a) Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 1 ( Biuro Obsługi Interesanta, pok. nr 3) lub Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni, ul. 1-go Maja 29,(Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji)
b) złożenie wniosku może nastąpić za pośrednictwem poczty lub osobiście.

Miejsce odebrania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni (Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji), ul. 1-go Maja 29, 59-920 Bogatynia lub za pośrednictwem poczty.

Sprawę prowadzi/ informacji udziela:
Józef Kacperek, pok. nr 4, tel. (075) 77-39-480, wew. 26

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115).

GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek  8.00 - 18.00,
wtorek - czwartek  7.30 – 15.30,
piątek 7.00 –15.0

Nazwa dokumentu: Wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Violeta Niementowska
Osoba, która odpowiada za treść: Czesław Brożyna
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2009-03-05 13:37:12
Data udostępnienia informacji: 2009-03-05 13:37:12
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-05 14:54:26

Wersja do wydruku...

corner   corner