logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   minus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Struktura organizacyjna
      minus Struktura własnościowa
      minus Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
      minus Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
      minus Dochody i straty
      minus Redakcja biuletynu
      minus Zamówienia publiczne
   plus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 

 

Rejestry i ewidencja prowadzona przez Spółkę

 

Dział (ER) ds. Rozliczeń, Windykacji i Biuro Obsługi Klienta – prowadzone rejestry

 1. Rejestr zawieranych umów na korzystanie z usług wywozu nieczystości z podmiotami gospodarczymi i osobami fizycznymi,
 2. Rejestr zobowiązań płatniczych wobec Spółki – windykacja należności,
 3. Rejestr kancelaryjny pism, faktur wychodzących i wpływających do Spółki.

Dział (EKs) Księgowości – prowadzone rejestry

 1. Rejestr udziałów
 2. Rejestry i ewidencje na potrzeby rozliczania podatku VAT art.109 Ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. Nr 54, poz.535 z póź. zm.

Dział (DZ) - Sekretariat i Asystent Zarządu – prowadzone rejestry

 1. Rejestr Protokołów Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – na podstawie KSH
 2. Rejestr Uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników – na podstawie KSH
 3. Rejestr Protokołów Rady Nadzorczej
 4. Rejestr Uchwał Rady Nadzorczej
 5. Rejestr Protokołów Zarządu
 6. Rejestr Uchwał Zarządu
 7. Rejestr kontroli przeprowadzonej w Spółce
 8. Rejestr umów – spis zawartych umów
 9. Rejestr Zarządzeń wewnętrznych, regulaminów, delegacji, upoważnień itp.
 10. Rejestr pism wewnętrznych – działowych
 11. Rejestr delegacji służbowych

Dział (DKP) Kadry i Płace - prowadzone rejestry:

Dostępne dla pracowników (ochrona danych osobowych)

 1. Rejestr pracowników – akta osobowe pracowników
 2. Ewidencja zwolnień lekarskich
 3. Ewidencja osób korzystających ze świadczeń ZFŚS
 4. Ewidencja planów i urlopów pracowniczych
 5. Ewidencja zatrudnienia
 6. Ewidencja nagród jubileuszowych 

Dostępne dla pracowników (ochrona danych osobowych)

 1. Ewidencja dokumentów zgłoszeniowych ZUS ZUA art. 36 ust.8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998r. (przechowywanie w archiwach 5 lat)
 2. Ewidencja dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, imiennych raportów miesięcznych ZUS RSA (przechowywanie w archiwach 10 lat),
 3. Przelewy, za pomocą, których opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne – 5 lat art.74 ust.2 pkt8 ustawy o rachunkowości dla dowodów księgowych i innych dokumentów z dn. 29.09.1994r (Dz. U. z 2002r nr 76, poz. 694 ze zm.),
 4. Listy płac, karty wynagrodzeń, na podstawie, których ZUS ustala podstawę wymiaru emerytury lub renty – 50 lat- ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 17.12.1998r. (Dz. U. z 2004r nr 39, poz.353 ze zm.)
 5. Pity – 5 lat – art.32 ordynacja podatkowa

Dział (DO) Ochrony Środowiska i Nadzoru – prowadzone rejestry:

 1. Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów powstających na terenie bazy techniczno-transportowej przy ul. Kilińskiego – art.36 ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U.2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.)
 2. Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów powstających na terenie bazy techniczno-transportowej przy ul. Zgorzeleckiej – art.36 ustawy z dn. 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U.2007 nr 39 poz. 251 z późn. zm.) 

Dział (EU) Usług Komunalnych- prowadzone rejestry:

 1. Rejestr wywozu odpadów komunalnych
 2. Rejestr wywozu odpadów segregacyjnych
 3. Rejestr wywozu odpadów wielkogabarytowych
 4. Rejestr usuwania dzikich wysypisk
 5. Rejestr lokalizacji zestawów pojemników typu „Dzwon”
 6. Rejestr lokalizacji pojemników typu KP-7
 7. Rejestr lokalizacji pojemników typu SM-110l
 8. Rejestr lokalizacji pojemników typu SULO
 9. Rejestr lokalizacji pojemników PA – 1100l

 G.P.O. Sp. z o.o. prowadzi archiwum zakładowe.

Udostepnianie dokumentów zarchiwizowanych odbywa się zgodnie z instruksją archiwalną obowiązującą w Spółce, które udostepniane są na wniosek pisemny.

 

 

 

Ilość odwiedzin: 18213
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje prowadzone w Spółce
Podmiot udostępniający: Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
Osoba, która wytworzyła informację: Lucyna Lewicz
Osoba, która odpowiada za treść: Lucyna Lewicz
Osoba, która wprowadzała dane: Lucyna Lewicz
Data wytworzenia informacji: 2009-02-23 14:22:31
Data udostępnienia informacji: 2009-02-23 14:22:31
Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-06 09:29:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner