logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


1. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w biuletynie można uzyskać na wniosek, za zgodą Zarządu Spółki. Udostępnienie takiej informacji, następuje w sposób i w formie zgodnych z tymże wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje PEC S.A. nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takim przypadku powiadamia się pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia takiej informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje sposób lub formę, w jakiej informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeśli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

2. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w biuletynie jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli PEC S.A. w Bogatyni w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia  informacji w formę wskazaną we wniosku, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji. Należy wówczas w terminie 14 dni od złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. W takim przypadku udostępnienie informacji następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że dokona on w tym terminie zmiany wniosku co do sposobu lub formy udostępnienia informacji, bądź wniosek wycofa.

3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje za zgodą Zarządu Spółki bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, PEC S.A. powiadomi w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są także do wglądu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze B. 

Załączniki do pobrania: 2009-02-04 11:52:13 - Wniosek o udostepnienie informacji publicznej (33.00 kB)

Ilość odwiedzin: 21408
Nazwa dokumentu: Informacje nieudostępnione w biuletynie
Podmiot udostępniający: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Włodarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Nowatkowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-04 09:35:00
Data udostępnienia informacji: 2016-02-11 09:35:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-20 12:36:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner