logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


 

 

 

Bogatynia 3 września 2009 roku

 

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie § 22 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 r/ zwołuję sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia na dzień 9 września 2009 roku na godz. 1430.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.


Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2009 rok – projekt 405/09 wraz z autopoprawką – projekt 407/09.
3. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wynagrodzenia Burmistrza oraz zmiany Uchwały Nr III/7/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia -projekt 409/09.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Bogatyni do przyjmowania zmian w „Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009-2013” -projekt 410/09.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLVII/319/09 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 – 2013” -projekt 411/09.
6. Zamknięcie obrad.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 


 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie § 22 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia (Uchwała Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 roku) zwołuję na dzień 27 sierpnia 2009 roku na godz. 900 sesję Rady Gminy i Miasta Bogatynia.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 1.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji rady:
• XLV/09 z 28 kwietnia 2009 roku,
• XLVI/09 z 28 maja 2009 roku,
• XLVII/09 z 26 czerwca 2009 roku,
• XLVIII/09 z 30 lipca 2009 roku.
4. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.
5. Przedstawienie informacji nt. funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Bogatynia.
6. Podjęcie uchwał:
6.1. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy – projekt nr 400/09,
6.2. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bogatynia – projekt nr 402/09,
6.3. w sprawie przejęcia pojazdu na własność Gminy Bogatynia – projekt nr 401/09,
6.4. w sprawie realizacji w drodze porozumienia z samorządem powiatu Zgorzeleckiego przebudowy drogi Nr 2363D oraz drogi 2369D na terenie Gminy Bogatynia – projekt nr 403/09,
6.5. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Miasta Bogatynia i Programu usuwania wyrobów zawierających azbest na lata 2008-2032 z terenu Gminy Bogatynia” – projekt nr 391/09,
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, sprawy różne.
8.1.Zapoznanie radnych z protokołem Komisji ds. Obywatelskich i Praworządności z przeprowadzonej wizji lokalnej z dnia 04.06.2009 roku w miejscach tzw. nielegalnych składowisk odpadów na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
9. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.
10. Zamknięcie obrad.
 

Załączniki do pobrania: 2009-01-10 12:02:28 - sesja rady 19.01.2009 roku (24.11 kB)
2009-02-05 11:24:56 - sesja rady 13.02.2009 (29.04 kB)
2009-02-16 16:09:36 - sesja rady 17.02.2009 roku (24.25 kB)
2009-02-20 11:33:40 - sesja rady27.02.2009 roku (30.10 kB)
2009-03-02 12:50:31 - budżetowa sesja rady 4.03.2009 roku (25.81 kB)
2009-03-10 09:57:17 - sesja rady 17.03.2009 roku (28.78 kB)
2009-03-24 08:28:17 - sesj rady 31.03.2009 roku (28.05 kB)
2009-04-21 10:29:22 - sesja rady 28.04.2009 roku (29.63 kB)
2009-05-19 09:15:10 - sesja rady 28.05.2009 roku (35.36 kB)
2009-07-29 08:34:21 - sesja rady 30 lipca 2009 roku (22.21 kB)

Nazwa dokumentu: Zawiadomienia o terminach posiedzeń Rady GiM Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Paweł Szczotka
Osoba, która odpowiada za treść: Zbigniew Cuber
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data udostępnienia informacji: 2009-01-10 11:52:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-03 14:46:27

Wersja do wydruku...

corner   corner