logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXV/252/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 17 grudnia 2008 roku


w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. .art. 165, 174 ust.1 oraz 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1


1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych gminy o kwotę 23.513,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- dochody bieżące kwota 23.513,00 zł

§ 2


1. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 671.486,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
wydatki bieżące kwota 671.486,00 zł

2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych gminy o kwotę 647.973,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1
z tego:
- wydatki bieżące kwota 322.373,00 zł
w tym rezerwa celowa kwota 74.693,00 zł
- wydatki inwestycyjne kwota 325.600,00 zł

 

§ 3

 

Po dokonaniu w/w zmian plan budżetu Gminy i Miasta w Bogatyni na 2008 rok będzie wynosił:
- po stronie dochodów budżetowych kwota 133.944.848,96 zł
- po stronie wydatków budżetowych kwota 156.025.106,96 zł
- deficyt budżetu kwota 22.080.258,00 zł

przychody budżetowe w wysokości 24.886.697,00 zł
rozchody budżetowe w wysokości 2.806.439,00 zł

- przychody GFOŚiGW kwota 7.471.725,00 zł
- środki na rachunku bankowym GFOŚiGW na dzień 31.12.2007r. 633.904,00 zł
- wydatki GFOŚiGW kwota 8.105.629,00 zł.


§ 4


Załącznika Nr 8 i 8a do Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni
z dnia 31 stycznia 2008 roku otrzymują brzmienie odpowiednio jak załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Bogatyni.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr XX/161/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 stycznia 2008 rok w sprawie budżetu Gminy na rok 2008.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

 

Załączniki do pobrania: 2008-12-29 12:10:05 - uzasadnienie do uchwały (62.67 kB)
2008-12-29 12:12:07 - załącznik nr 1 (36.74 kB)
2008-12-29 12:17:55 - załącznik nr 2 (93.44 kB)
2008-12-29 12:18:38 - załącznik nr 3 (57.94 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXV/252/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXV/252/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian budżetu Gminy na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-12-29 11:41:06
Data udostępnienia informacji: 2008-12-29 11:41:06
Data ostatniej aktualizacji: 2008-12-29 12:19:00

Wersja do wydruku...

corner   corner