logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXII/233/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 6 listopada 2008 roku

w sprawie określenia na 2009 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką


Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 125 poz.874 z późn. zm ) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Nie przewiduje się dodatkowego limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na rok kalendarzowy 2009 na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
2. Utrzymuje się stan dotychczasowych licencji na dzień 31.12.2008 rok w ilości 66 sztuk przyjmując jednocześnie, iż w przypadku wygaśnięcia lub cofnięcia licencji wydanej do w/w dnia, nowo wydana licencja po dacie 01.01.2009 roku mieści się w ustalonym limicie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka
 

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXII/233/08
Skrócony opis: Uchwała Nr XXXII/233/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 6 listopada 2008 roku w sprawie określenia na 2009 rok limitu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-11-19 09:19:25
Data udostępnienia informacji: 2008-11-19 09:19:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-19 09:21:27

Wersja do wydruku...

corner   corner