logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Zarządzenie Nr 136/08
Burmistrza Miasta i Gminy  Bogatynia
z dnia 31.10.2008

 
       w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Armii Czerwonej w Bogatyni.

      Na podstawie art. 19 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2007 r.  Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt "c” Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni, Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia, zarządza co następuje:

§ 1

W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, powołuję Komisję Przetargową w następującym składzie:
1.Dominik Matelski             - Przewodniczący,
2.Daniel Fryc                      - Z -ca Przewodniczącego,
3.Józef Kosobucki              - Sekretarz Komisji,
4. Janusz Zalewski             - Członek Komisji

§ 2

Komisja Przetargowa będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 72/08 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 2.06.2008 .   

§ 3

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne.

§ 4

1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.Komisja Przetargowa zakończy pracę z dniem podpisania umowy o wykonanie zamówienia publicznego lub unieważnienia postępowania.   


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Nazwa dokumentu: Zarządzenie Nr 136/08
Skrócony opis: w sprawie powołania składu osobowego Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłącza
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Michał Andrzejewski - Inspektor ds. zamówień puvblicznych
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Wołk-Lewanowicz - Naczelnik Wydziału Zamóweń Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-10-31 11:38:45
Data udostępnienia informacji: 2008-11-05 11:38:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-07 09:01:07

Wersja do wydruku...

corner   corner