logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXI/226/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku


w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Daszyńskiego 19/1 w Bogatyni.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.) po rozpoznaniu wniosku „Fortuny” sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Nie wnosi się zastrzeżeń do lokalizacji salonu gier na automatach w Bogatyni przy ulicy Daszyńskiego 19/1.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/226/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 października 2008 roku w sprawie wydania opinii odnośnie lokalizacji salonu gier na automatach przy ulicy Daszyńskiego 19/1 w Bogaty
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 12:13:51
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 12:13:51
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 12:17:14

Wersja do wydruku...

corner   corner