logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXXI/221/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 października 2008 roku

w sprawie objęcia przez Radę Gminy i Miasta patronatem honorowym imprezy z okazji obchodów Święta Różowej Wstążki.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 40 ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Bogatynia, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 28 lutego 2005 roku (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 roku, Nr 58, poz. 1259)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

Objąć patronatem honorowym imprezę z okazji obchodów Święta Różowej Wstążki organizowaną przez Bogatyńskie Stowarzyszenie „Amazonki” w dniu 26 października 2008 roku.

§ 2

Osobą upoważnioną do wystąpień w imieniu Rady Gminy i Miasta w ramach patronatu jest przewodniczący Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXXI/221/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 października 2008 roku w sprawie objęcia przez Radę Gminy i Miasta patronatem honorowym imprezy z okazji obchodów Święta Różowej
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-10-23 11:19:24
Data udostępnienia informacji: 2008-10-23 11:19:24
Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-23 11:22:24

Wersja do wydruku...

corner   corner