logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXX/213/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 16 września 2008 roku

w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia”.

Na podstawie art. 10 ust 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „e” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2005 roku, Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się do realizacji wspólnie z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2361D znajdującej się na terenie gminy Bogatynia”.

§ 2
Zadanie, o którym mowa w § 1 będzie realizowane w latach 2008 – 2010 z nakładami finansowymi gminy Bogatynia ogółem w wysokości 2.080.000,00 zł z tego:
a/. nakłady w 2008 roku w kwocie - 80.000,00 zł
b/. nakłady w 2009 roku w kwocie - 1.000.000,00 zł
c/. nakłady w 2010 roku w kwocie - 1.000.000,00 zł

§ 3
Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego a gminą Bogatynia.

§ 4
Traci moc Uchwała Nr XXVII/200/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 czerwca 2008 roku w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pod nazwą „Przebudowa ulic: Dworskiej, Turowskiej i Armii Czerwonej w ciągu drogi powiatowej nr 2361D na terenie gminy Bogatynia”.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXX/213/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 16 września 2008 roku w sprawie realizacji w drodze porozumienia z Samorządem Powiatu Zgorzeleckiego zadania pn. „Przebudowa drogi powia
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-09-19 08:42:31
Data udostępnienia informacji: 2008-09-19 08:42:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-19 08:44:23

Wersja do wydruku...

corner   corner