logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Spis Formularzy Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia

Wydział Gospodarki Gruntami i Handlu

1. Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży alkoholu (doc)(pdf)
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia o uiszczeniu opłaty za napoje alkoholowe(doc)(pdf)
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w  miejscu/poza miejscem sprzedaży(doc)(pdf)
4. Zgłoszenie podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany do istniejącego wpisu nr...(doc)(pdf)
5. Wniosek o wykreślenie z ewidencji działalności gospodarczej(doc)(pdf)
6. Wniosek o nabycie lokalu/budynku mieszkalnego stanowiącego mienie gminy(doc)(pdf)
7. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu(doc)(pdf)

Biuro Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego

1. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla nieruchomości(doc)(pdf)
2. Wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego(doc)(pdf)
3. Wniosek o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego(doc)(pdf)
4. Wniosek o wypis z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Bogatynia(doc)(pdf)

Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi(doc)(pdf)
2. Wniosek o wydanie zgody na lokalizację/przebudowę zjazdu(doc)(pdf)

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów(doc)(pdf)
2. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia(doc)(pdf)
3. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania - zał. 1(doc)(pdf)
4. Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone - zał. 2(doc)(pdf)
5. Wniosek na utrzymanie psa(doc)(pdf)

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

1.Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (doc)(pdf)
2.Zgłoszenie zwarcia umowy z młodocianym pracownikiem (doc)(pdf)
3.Wniosek o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/ośrodka* (doc)(pdf)

Wydział Spraw Obywatelskich

1. Zawiadomienie o organizacji zabawy, festynu, spotkania(doc)(pdf)
2. Wniosek o wydanie zaświadczenia akt ewidencji ludności (doc)(pdf)

Wydział Organizacyjno-Prawny

1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (doc)(pdf)
2.Wniosek o uruchomienie usługi MULTIINFO (doc) (pdf)
3.Wniosek o dokonanie zmian w bazie MULTIINFO (doc)(pdf)

Wydział Polityki Społecznej i Świadczeń Socjalnych

1. Wniosek o zamianę wzajemną / z urzędu lokalu mieszkalnego(doc)(pdf)
2. Wniosek o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy(doc)(pdf)

 

Nazwa dokumentu: Formularze Urzędu Miasta i Gminy Bogatynia
Podmiot udostępniający: UMiG Bogatynia
Osoba, która wytworzyła informację: Grażyna Bregin
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Sikorska
Osoba, która wprowadzała dane: Marcin Łohyn
Data wytworzenia informacji: 2008-08-06 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-08-05 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-16 11:45:33

Wersja do wydruku...

corner   corner