logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A AUchwała Nr XXIV/185/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia i uzupełnienia składu osobowego komisji


Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1. W uchwale Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i Miasta Bogatynia wprowadza się następującą zmianę:
W § 1 uchwały słowa „z 7 radnych” zastępuje się słowami: „z 9 radnych”.


§ 2. Uzupełnia się skład Komisji Rewizyjnej dokonując wyboru radnych w osobach:

1. Bogusława Witkowska
2. Tadeusz Okorski


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka


Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/185/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/06 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 30 listopada 2006 roku w sprawie powołania Ko
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 12:13:17
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 12:13:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 12:15:53

Wersja do wydruku...

corner   corner