logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/181/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku


w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres 3 lat na lokal użytkowy o pow. 27,80 m2 usytuowany na parterze w budynku przy ul. Poniatowskiego nr 16 w Porajowie – działki o nr ewid. 392/1 AM 2 o ogólnej pow. 485 m2 z przeznaczeniem na cele handlowo - usługowe.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

3. Szczegółowy wykaz nieruchomości wymienionej w § 1 ust. 1 wraz z oznaczeniem na mapie dzierżawionej części nieruchomości stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-04-09 11:40:45 - załącznik mapowy (289.08 kB)
2008-04-09 11:42:11 - załącznik nr 1 (22.16 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/181/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zawarcia umowy dzierżawy lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 11:35:10
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 11:35:10
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 11:42:11

Wersja do wydruku...

corner   corner