logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXIV/175/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 31 marca 2008 roku

w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 roku, Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Gminy i Miasta Bogatynia wyraża zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Bogatynia nieruchomości oznaczonych jako dz. o nr ewid. 70/3 AM 13 obr. II o pow. 0,1078 ha i dz.70/4 AM 13 obr. II o pow. 0,4532 ha, położonych przy ul. Pocztowej w Bogatyni, stanowiących własność Skarbu Państwa a znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Gminy Bogatynia.

§ 2

1. Nieruchomości te służyć będą do realizacji zadań własnych Gminy.
2. Przekazanie nieruchomości nastąpi na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy
Bogatynia na warunkach i zasadach określonych przepisami prawa.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§ 4

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/175/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia Skarbu Państwa
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-04-09 09:43:05
Data udostępnienia informacji: 2008-04-09 09:43:05
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-09 09:45:47

Wersja do wydruku...

corner   corner