logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXII/169/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 3 marca 2008 roku


w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau / Bogatynia / Hradek nad Nysą” o zorganizowanie Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Weteranów w 2012 roku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 4 umowy Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau / Bogatynia / Hradek nad Nysą” stanowiącej załącznik do Uchwały Nr XXXIX/288/2001 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 11 września 2001 roku w sprawie przystąpienia do współtworzenia Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau / Bogatynia / Hradek nad Nysą” Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:

§1

Wyraża się wolę przystąpienia przez Gminę Bogatynia w ramach Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau / Bogatynia / Hradek nad Nysą” do podjęcia działań umożliwiających zorganizowanie w ramach Związku Miast Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce Weteranów w 2012 roku.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/169/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do inicjatywy Związku Miast „Mały Trójkąt: Zittau / Bogatynia / Hradek nad Nysą
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 10:01:02
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 10:01:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 10:03:49

Wersja do wydruku...

corner   corner