logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
plus Spółki z o.o.
A A A


Uchwała Nr XXII/167/08
Rady Gminy i Miasta Bogatynia
z dnia 29 lutego 2008 roku


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 23 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXIV/206/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Bogatynia. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2005 r. Nr 58, poz. 1259)
Rada Gminy i Miasta Bogatynia uchwala, co następuje:§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia na rok 2008, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.


§ 2. Zatwierdza się plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2008, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy i Miasta Bogatynia

Paweł Szczotka

Załączniki do pobrania: 2008-03-13 09:55:28 - załącznik nr 1 (37.55 kB)
2008-03-13 09:56:04 - załącznik nr 2 (22.85 kB)

Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXII/167/08 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Miasta Bogatynia oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 rok
Osoba, która wytworzyła informację: Agnieszka Cisek
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Cisek
Osoba, która wprowadzała dane: Agnieszka Cisek
Data wytworzenia informacji: 2008-03-13 09:49:32
Data udostępnienia informacji: 2008-03-13 09:49:32
Data ostatniej aktualizacji: 2008-03-13 09:56:04

Wersja do wydruku...

corner   corner