logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
plus Spółki akcyjne
minus Spółki z o.o.
   plus Gminny Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o. o.
   plus Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
   minus Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
      plus WŁADZE
      minus SPÓŁKA
         minus Informacje ogólne
         minus Stan prawny i własnościowy
         minus Przedmiot działalności
      minus AKTY PRAWNE
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


Przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:
1. nabywać budynki mieszkalne,
2. przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
3. wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach Spółki,
4. sprawować, na podstawie umów zlecenia, zarząd budynkami mieszkalnymi         i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Spółki, z tym że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych,
5. prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym.
Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacja Działalności, w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jest:  
1. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 45.21.A,
2. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne – PKD 45.11.Z,
3. wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków                            i budowli z elementów prefabrykowanych - PKD 45.21.G,
4. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD 70.12.Z,
5. wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z,
6. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie PKD 70.32 Z,
7. roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B,
8. wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli - PKD 45.31.A,
9. wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji - PKD 45.33.A,
10. wykonywanie instalacji gazowych – PKD 45.33.C,
11. wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych – PKD 45.45.Z.

Ilość odwiedzin: 7125
Podmiot udostępniający: TBS
Osoba, która wytworzyła informację: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Rymarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Jarosław Rymarczyk
Data wytworzenia informacji: 2007-08-06 13:40:45
Data udostępnienia informacji: 2007-08-06 13:40:45
Data ostatniej aktualizacji: 2008-06-04 08:24:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner