logo
Wersja dla niedowidzących
  
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
plus Jednostki budżetowe
plus Instytucje kultury
plus Zakłady budżetowe
plus Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
minus Spółki akcyjne
   plus Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia
   minus Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna
      minus Status prawny
      minus Organizacja
      minus Przedmiot działalności i kompetencje
      minus Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
      minus Struktura własnościowa
      minus Majątek
      minus Przyjmowanie i załatwianie spraw
      minus Rejestry, ewidencje i archiwa danych
      minus Kontrole
      minus Dochody i straty
      minus Informacje nieudostępnione w biuletynie
      minus Redakcja biuletynu
plus Spółki z o.o.
 TABLICA OGŁOSZEŃ 2023
A A A


 Akcjonariuszami Spółki są:

  • Elektrownia Turów S.A. objęła 101.036 (słownie: sto jeden tysięcy trzydzieści sześć) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 10.103.600,00 zł. (słownie: dziesięć milionów sto trzy tysiące sześćset złotych).
  • Gmina i Miasto Bogatynia objęła 184.250 (słownie sto osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji po 100,00 zł. (słownie: sto złotych) każda, na kwotę 18.425.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

Osoba, która wytworzyła informację: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Nowatkowska
Osoba, która wprowadzała dane: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Data wytworzenia informacji: 2005-02-18 12:40:40
Data udostępnienia informacji: 2005-02-18 12:40:40
Data ostatniej aktualizacji: 2005-02-18 13:01:26

Wersja do wydruku...

corner   corner